Dat verdient een pluim! Zo hoort het….

Eigenlijk wil ik geen reclame maken voor bedrijven. Maar als vader van een dochter met een auditieve beperking, maak ik nu toch een uitzondering. Onze maatschappij heeft de ambitie om mensen met een beperking een gelijkwaardige rol te geven. Helaas is het niet aan alle bedrijven of organisaties gegeven om daar daadwerkelijk een invulling aan te geven. Dat kan verschillende oorzaken hebben. Angst voor het onbekende of de extra tijd en middelen die nodig zijn om mensen te begeleiden en/of aanpassingen aan te brengen in de bedrijfsvoering. Ook kan het zijn dat de aard van het werk niet verenigbaar is met de (on)mogelijkheden van de potentiële werknemer. Intermezzo in Haren staat daar echter op een andere manier in en wil mensen, zoals mijn dochter, een kans geven om volwaardig mee te werken. Dat verdient een pluim!

Mijn dochter is doof geboren. In haar laatste jaar VMBO kader beroepsgericht bij VSO Kentalis Haren, liep ze stage bij Intermezzo. De ervaringen waren wederzijds zo goed dat zij nu een vakantiebaantje bij Intermezzo heeft. Zo hoort het……

 

In een eerder bericht  op mijn website vroeg ik aandacht voor de ondersteuning van mensen met een verstandelijke beperking bij het stemmen in het stemhokje bij verkiezingen. Het college voor de rechten van de mens kwam deze week met een bericht over het vergemakkelijken van stemmen voor mensen met een beperking. Ik hoop van ganser harte dat de Overheid deze uitdaging oppakt zodat er drempels worden geslecht en ieder op zijn eigen manier volwaardig kan deelnemen aan verkiezingen. Zo hoort het…… Wie weet? volgend jaar zijn er weer verkiezingen voor de gemeenteraad.

Scroll Up