Kentalis 3 meningen

Ik heb, samen met 2 andere ouders medewerking verleend aan het maken van een filmpje. Kentalis is zich aan het voorbereiden op de toekomst. De mening van ouders wordt zeer op prijs gesteld. Als lid van de landelijke medezeggenschapsraad van Kentalis, vind ik het waardevol dat ouders betrokken worden bij de toekomst van Kentalis. Op 23 november 2016 wordt dit filmpje vertoond aan alle leidinggevenden van Kentalis. Ik hoop op een vruchtbare en doelgerichte dag, waarin concrete stappen worden gezet naar een mooie toekomst voor de organisatie.

YouTube player

 

Scroll Up